Sapkowski Andrzej читать онлайн

Miecz przeznaczenia
Kr?l polskiej fantasy! Sapkowski zaw?adnie Wasz? wyobra?ni? i marzeniami. To nie jest cykl opowiada?, to ca?y ?wiat!" Literacki fenomen lat dziewi dziesi?tych!" Nowe Ksi ki Andrzej Sapkowski jest pisarzem formatu Tolkiena, cho? ode? r nym, bo zdecydowanie bli?szym wsp czesno?ci i obdarzony